O KRC Team

KRC TEAM je česká vzdělávací a personálně-poradenská společnost

Již 17 let spolupracujeme se zákazníky na projektech v oblasti lidských zdrojů. Realizujeme vzdělávací programy pro týmy i jednotlivceodborný servis v oblasti vyhledání a výběru zaměstnanců.

Zaměřujeme se především na rozvoj a vyhledávání obchodníků, vedoucích obchodních týmů a obchodních manažerů. Máme ale dlouholetou zkušenost i s rozvojem dalších zaměstnanců od administrativy až po vysoké manažery a majitele firem.

Proč s námi spolupracovat?

Jsme zaměření na zákazníka. Jsme přesvědčeni, že jediná cesta ke spokojenosti zákazníka vede jen přes pochopení jeho skutečných potřeb.

Jsme profesionálové v oblasti lidských zdrojů, ale to, co nás odlišuje od ostatních společností, je dlouhodobá spolupráce s našimi obchodními partnery. Spolupráci chápeme jako dlouhodobý proces, který začíná zjištěním potřeby zákazníka, pokračuje jeho rozvojem a končí zavedením nových myšlenek nebo adaptací nových zaměstnanců ve firmě klienta.

Zkušenost a tradice. Máme 17letou zkušenost se vzděláváním firem a vyhledáváním kvalifikovaných pracovníků

Praxe, ne pouhá teorie. Naši lektoři a konzultanti jsou praktici. To o čem s klienty mluvíme, jsme schopni i ukázat v praxi.

Aktivní trénink. Všechny typy našich kurzů jsou velmi interaktivní. Slibujeme, že se nebudete nudit

Péče. O naše klienty pečujeme. Chceme je dobře znát, abychom znali specifika jejich podnikání a poskytli jim služby, jaké opravdu potřebují.

Vzdělávání a rozvoj pracovníků

Nabízené rozvojové programy vycházejí nejen z teorie, ale jsou i prakticky vyzkoušené. Naše práce začíná zjištěním skutečných potřeb zákazníka a pokračuje jeho vzděláváním tak, aby bylo skutečným přínosem a ne ztraceným časem.

Jsme připraveni zákazníkovi předat nové vědění a poznatky a případně se podílet díky týmu zkušených konzultantů i na jejich zavádění v jeho společnosti. Naším cílem je pomoci zefektivnit procesy řízení, zlepšit obchodní výsledky nebo komunikaci ve firmě a tím se podílet na jeho úspěchu.

Vyhledávání kvalifikovaných zaměstnanců

Poskytujeme kvalitní a odborný servis v oblasti vyhledání a výběru zaměstnanců.  Naším cílem je pomoci zákazníkům nalézt odpovídající a prověřené kandidáty, kteří budou dlouhodobým přínosem pro jejich společnost.

Uchazečům poskytujeme odborné poradenství, informace o nabízené pozici i o společnosti, do které se hlásí.

Díky naší vysoké odbornosti jsme připraveni poskytnout kompletní personální služby na míru společnosti a v oblasti lidských zdrojů vytvořit nové nebo zefektivnit stávající personální oddělení a pomocí outsourcingu zajistit jejich celý chod.

Naše hodnoty a co znamená zkratka KRC v našem názvu:

Knowledge
Neustále na sobě pracujeme. Učíme se, sledujeme nové trendy a snažíme se na věci dívat z jiného úhlu. Jen tak budeme inovativní a můžeme zákazníkům poskytovat prvotřídní služby.

Responsibility
Neseme odpovědnost za své výsledky a kvalitu naší práce. Jsme odpovědni za to, že zákazník bude maximálně spokojen se servisem a službami, které mu poskytujeme. Jsme zodpovědní za sliby, které dáváme našim klientům i kolegům.

Control
Máme kontrolu nad projekty, na kterých pracujeme a nad plněním cílů, kterých chceme dosáhnout. Dodržujeme termíny a požadujeme to i od ostatních. Stále kontrolujeme kvalitu práce, kterou odvádíme pro naše klienty.

Team
Spolupracujeme s kolegy a sdílíme a vyměňujeme si s nimi zkušenosti. Podporujeme se navzájem. Jsme loajální vůči firmě pro kterou pracujeme.